/ EN

案例中心
案例地区
应用场景

  巴林-环球商场

  项目介绍

  项目名称:巴林-universal-house

  项目类型:城市建筑

  项目地点:巴林王国    

  项目用灯:勇电二次封装led线条灯 YD-CZXT-18

                   勇电二次封装led点光源 YD-DGC-40

                   勇电二次封装led洗墙灯 OG-BTG-18

                   勇电二次封装led洗墙灯 OG-BTG-40

  竣工时间:2019.7